Mã sản phẩm: S1013T
Tên cuốn sách: My pals are here! (Science 6B)
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà sản xuất: Marshall Cavendish Ecudation
Năm phát hành: 2013
Thể loại: Science in general/ Sách về khoa học nói chung
Dành cho lứa tuổi: Thiếu nhi
Số trang: 140
Số lượng: 1
Ghi chú: Sách hơi cũ

Trị giá sách: 150,000 vnđ

Phí mượn sách: 20,000 vnđ/tuần

The book has been designed to facilitate the teaching of Science through an adaptation of the BSCS 5E Instructional Model, which has been widely acclaimed as one of the most effective instructional strategies in Science education. 5E = Engagement->Exploration-> Explanation -> Elaboration -> Evaluation ==> Engagement...